Fylgjande retningsliner gjeld:

  • Skjema for legeerklæring utarbeida av Fyresdal kommune skal nyttast.
  • Ein eventuell dispensasjon vil kunne gis for ein distanse det er pårekneleg at ein normalt funksjonsfrisk person vil kunne gå på ski. Det gis difor løyve til inntil 4 reisemål, der eit reisemål kan ha inntil 10 km transportavstand ein veg, dei tre øvrige kan ha inntil 5 km transportavstand ein veg.
  • Det gis løye for inntil 10 turar pr. sesong, desse skal førast i logg som fylgjer med løyvet. Loggen skal kunne synast ved kontroll.