Heimesjukepleia kan til dømes hjelpe med dusj, personleg stell eller administrering av medisin.

Det er behovet ditt som avgjer om du vil kunne få tenesta.