Mykje hjortevilt trekker mot vegane på grunn av all snøen, og med høge brøytekantar kan desse vere vanskelege å sjå, og kome brått på! Ver spesielt obs der sidevegar og ev. skuterløyper kjem ned til vegen, då dyra ferdast der det er lett å gå. Bruk eit par minutt ekstra på vegen heim, så unngår vi ulykker!