Det er lovbestemt bandtvang for hund i tida frå og med 1. april til og med 20. august.

Jamfør § 6 i Lov om hundehold (hundeloven), "Sikring av hund ved båndtvang m.m.":

"I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo".

Ver venleg å vis omsyn til loven.