Det er lovbestemt bandtvang for hund i tida frå og med 1. april til og med 20. august.

Jamfør § 6 i Lov om hundehold (hundeloven), "Sikring av hund ved båndtvang m.m.":

"I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo".

Vis omsyn til loven!