Avgifter og leiger for 2021

Bustad 2020 2021
Tøddebakkane 30 – bustad 6300,- 6400,-
Tøddebakkane 32 – hybel 3500,- 3600,-
Tøddebakkane 26 – bustad 6300,- 6400,-
Tøddebakkane 28 – hybel 3500,- 3600,-
Tøddebakkane 16 – bustad 6800,- 6900,-
Prærien 7 – leilegheit 4850,- 5000,-
Prærien 9 – leilegheit 4850,- 5000,-
Prærien 6  6300,- 6400,-
Prærien 8 6300,- 6400,-
Prærien 12 6300,- 6400,-
Foldsævegen 26 6300,- 6400,-
Landstadvegen 20 6800,- 6900,-
Fyresdalsvegen 1676 – leilegheit 3200,- 3200,-
Omsorgsbustader 5200,- 5300,-
Tøddebakklia 5 – leilegheit 7350,- 7500,-