Avgifter og leiger for 2021

Bustad 2021 2022
Tøddebakkane 30 – bustad 6400,- 6600,-
Tøddebakkane 32 – hybel 3600,- 3750,-
Tøddebakkane 26 – bustad 6400,- 6600,-
Tøddebakkane 28 – hybel 3600,- 3750,-
Tøddebakkane 16 – bustad 6900,- 7200,-
Prærien 7 – leilegheit 5000,- 5200,-
Prærien 9 – leilegheit 5000,- 5200,-
Prærien 6  6400,- 6600,-
Prærien 8 6400,- 6600,-
Prærien 12 6400,- 6600,-
Foldsævegen 26 6400,- 6600,-
Landstadvegen 20 6900,- 7200,-
Fyresdalsvegen 1676 – leilegheit 3200,- 3350,-
Omsorgsbustader 5300,- 5500,-
Tøddebakklia 5 – leilegheit 7500,- 7800,-