Det er nå opna opp for å vaksinere også dei som ikkje høyrer til i ei risikogruppe.

Ta kontakt med Fyresdal legekontor på 35 06 73 00 for avtale.

--- --- ---

Influensavaksine anbefalast til: 

  • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim.
  • Alle frå fylte 65 år.
  • Personar med ulike kroniske sjukdomar, gravide (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko.
  • Prematurt fødte barn, særleg barn født før uke 32 i svangerskapet, frå 6 månadar (kronologisk alder) til 5 år.

Pris: 

Kr 200,- per vaksine for alle.

Pneumokokkvaksine anbefalast til:

  • Alle over 65 år.
  • Dei med sjukdom som gir immunsvikt.
  • Dei som brukar medisinar som svekker immunforsvaret.
  • Dei som har ein kronisk sjukdom eller tilstand som gir auka risiko for pneumokokksjukdom.

Pris: 

Kr 400,- per vaksine for alle.

Lungebetennelsevaksine er nå endra frå kvart 10. år til kvart 5. år.