Renovest får ein del spørsmål kring ordninga med eigen dunk for plastavfall og at plasten skal i plastposar oppi dunken.

Fleire abonnentar peikar på at dette er lite miljøvenleg og at Renovest på denne måten arbeider mot "miljøvern i praksis".

Vi minner samtidig om at Skårmoen er open som vanleg att frå måndag 30.03.2020, med nokre restriksjonar.