Melding om innskriving i skulen fyllast ut på elektronisk skjema innan 15. mars 2022.

Alle nye 1. klassingar vil bli inviterte til ein dag på skulen. Elevane vil få brev frå skulen om dette.