Fiskeguide og fiskesoner

For å gje nettopp deg den ultimate opplevinga har vi laga ein fiskeguide for kommunen. For å kunne drive ei aktiv fiskeforvaltning vert det selt fiskekort til inntekt til Fyresdal Fiskefond. Fyresdal er delt inn i 5 fiskesoner, der ein kan kaupe kort for kvar sone, eller for heile kommunen under eitt.

Lange jakttradisjonar

Jakt har lange tradisjonar i Fyresdal, og hausten er for mange den verkelege "høgtida" i året. All grunn i kommunen er i dag i privat eige, med andre ord har vi ikkje statsgrunn, allmenningar eller liknande eigedomsform i Fyresdal. Dette gjer at all forvaltning og jakt er grunneigarstyrt, og eventuell utleige av jakt blir gjort av grunneigar åleine. I Fyresdal kan ein jakte på alle tradisjonelle viltartar som elg, rein, hjort, rådyr, hare, bever, skogsfugl og rype. Jakttidene for dei ulike artane finn du i informasjon om jakt og jakttider.