Innanfor klubben sin regi vert det arrangert datavaker og turar. I tillegg samarbeidar Fyresdal ungdomsklubb med klubbane i nabokommunane om felles arrangement, avslutningar og konsertar. 

Juniorklubb på onsdagar:

 • Gjeld elevar frå 5. trinn og oppover
 • Opningstid frå kl. 14.00 til 20.30
 • Sal av middag til kr 20,-
 • Fylgjer skuleåret

Ungdomsklubb på fredagar:

 • Gjeld ungdom frå 8. trinn og oppover
 • Opningstid frå kl. 17.00 til 22.00 (dei dagane det er kino opnar klubben kl. 15.00)
 • Fylgjer skuleåret

Klubbområde, reglar og informasjonskanalar:

Klubbreglane - som du finn HER - gjeld på området til klubben.

Klubbområde:

 • Inne på samfunnshuset
 • Skaterampa
 • Fram til vegane rundt samfunnshuset, men avgrensa fram til den store parkeringsplassen og parkeringslomma
 • r klubben har aktivitetar andre plassar, vil klubbreglane gjelde i områda aktivitetane blir gjennomført

Klubbarbeidarane vil òg kunne ta tak i problem som skjer lenger vekk enn det som er definert som klubbområde. Dette er ein naudsynt reaksjon frå ansvarleg vaksne.

Informasjonskanalar til føresette og elevar:

 • Visma Flyt skule
 • Facebook-sida til klubben
 • Instagram
 • Snap

Ein prøvar å få ut aktivitetar med ev. påmelding så raskt som råd.