Inntil 2 punkt 7500,-
 For overskytande grensepunkt, per punkt 650,-
Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid -