Betalingssatsar 2020 2021
 Inntil 2 punkt 7500,- 7500,-
 For overskytande grensepunkt, per punkt 650,- 650,-
Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid - -