Ver obs!

Nå er det svært mykje elg langs vegane i dalen, og dei kryssar vegen når du minst ventar det!

Respekter skilta som er sett opp - dei står der for ein grunn.

Fredag måtte nok ein elg bøte med livet, heldigvis ei ulykke utan personskade.

Senk farten!