Ynskjer du å leige ordinær bustad, send ein søknad til postmottaket hos Fyresdal kommune.

Dersom det gjeld omsorgsbustad, må du kontakte tenestekontoret på Fyresdal pleie- og omsorgssenter.