Ynskjer du å leige ordinær bustad, send ein søknad til postmottaket hos Fyresdal kommune; postmottak@fyresdal.kommune.no

Dersom det gjeld omsorgsbustad, må du kontakte tenestekontoret ved spesialsjukepleiar Siv Skeimo Seltveit på telefon 35 06 71 65, ev. e-post siv.skeimo.seltveit@fyresdal.kommune.no.