• Hauggrend: Vegane frå FV 355 til Foldsæ og i det kommunale byggefeltet, samt grusvegen ned til reinseanlegget.
  • Veum: Vegen frå FV 355 til grendehuset, pluss parkeringsareal rundt Veum kyrkje.
  • Åslandsvegen: Frå Kleivgrendsvegen og opp til grendehuset (skulen).
  • Sentrum: «Gamleveg» frå sentrum til Berglandskrysset. Kommunale vegar i sentrumsområdet og på Molandsmoen industriområde. 
  • Borggrendsvegen. 
  • Kilegrend: Glomfossvegen som går frå FV 355 og til brua ved dammen. Vegen frå FV 355 til grendehuset (skulen). Skomdalsvegen.

Vi har avtale med private aktørar om vegvedlikehald.