Det var tre godkjente lister til kommunestyrevalet i Fyresdal. Dei godkjente listene ser du her:

Valresultatet og partifordelinga i det nye kommunestyret ser du her:

Oversikt over kven som blir representanter for dei ulike partia i det nye kommunestyret ser du her: