Kommunetyremøte torsdag 29. oktober vil dessverre ikkje vere ope for publikum.

Grunnen til dette er omsynet til avstand mellom kvar enkelt person i lokalet.

Kommunestyremøtet kan fylgjast på WebTV frå kl. 10.00: WebTV.

Sakslista til møtet finn du her.