Konsulent oppvekstkontoret 
Solveig Johre Rustand
Telefon 35 06 71 76
Send e-post

Avdelingane:

Knatten
Pedagogisk leiar: Janine Braemer
Telefon 908 75 296 / 35 06 71 84 

Maurtuva
Pedagogisk leiar: Tone Nedrebø
Telefon 908 75 296 / 35 06 71 84

Hamaren
Pedagogisk leiar: Linn Cecilie Hansen 
Telefon 902 17 743 /  35 06 71 81 

Lislehamaren
Pedagogisk leiar: Kristine Berthelsen
Telefon 908 76 209 / 35 06 71 81