Konsulent oppvekstkontoret
Solveig Johre Rustand
Telefon 35 06 71 76
Send e-post

Rådgjevar
Tone Austjord
Telefon 35 06 71 73 / 35 06 71 74
Send e-post

Sosiallærar
Annette Gustavsson
Telefon 35 06 71 73
Send e-post

Stegleiar 1.-4. klasse
Ingunn Tovslid
Telefon 35 06 71 78
Send e-post

Stegleiar 5.-7. klasse
Ingunn Valseth Holmegård
Telefon 35 06 71 78
Send e-post

Stegleiar 8.-10. klasse
Knut Harald Hegglid
Telefon 35 06 71 78
Send e-post

Kantina
Annlaug Bergland
Telefon 35 06 71 28