Konsulent oppvekstkontoret
Solveig Johre Rustand 
Telefon 35 06 71 76
Send e-post

Rådgjevar
Tone Austjord
Telefon 35 06 71 73 / 35 06 71 74
Send e-post

Sosiallærar
Annette Gustavsson
Telefon 35 06 71 73
Send e-post

Kantina
Liv Johre-Bakke
Telefon 35 06 71 94
Mobil 977 60 221