Kommunen har mange engasjerte og friviljuge menneske som syter for fleire store kultur- og idrettstilskipingar i kommunen, heile året gjennom.