Det er hovudutvalet for kultur, oppvekst og omsorg som tek avgjerdsla om kulturprisen skal delast ut. 

Alle innbyggjarar i Fyresdal har høve til å føreslå kandidatar til kulturprisen, frist er 15. april kvart år.

Mottakarar av prisen

2021 Ragnhild Berge
2020 Moland Vel
2019 Olav Momrak-Haugan
2018 -
2017 Arne Dag Lassemo
2016 Olav Inge Nordbø
2015 Tone Klausen
2014 Fyresdal Bygdekvinnelag
2013 Olav J. Landvik
2012 Lars Veum
2011 Gunnar Kvasjord
2010 Janne S. Fjellheim og Åsmund F. Kvipt
2009 Gunhild Momrak
2008 Kristine Berthelsen og Peter Gruszewski
2007 Aslak Snarteland
2006 Sugar Plum Fairies
2005 Magnhild Lauvdal
2004 Signy Landvik
2003 Annveig Johre og Oddmund Erikstad
2002 Ågot T. Nesland
2001 Trygve Jarle Nedrebø
2000 Gunhild og Kjell Bjaaland
1999 Olav og Ånund Breiland
1998 Øyvind Klausen
1997 Astrid S Ormtveit
1996 Borghild Bringa
1995 Fyresdal Sogelag
1994 Bjørgulf Jansen Graver
1993 Sanitetskvinnene
1992 Fyresdal amatørteater
1991 Fyresdal Skulekorps
1990 -
1989 Leif og Signe Sølyst, Ingeborg og Sigmund Tovslid
1988 Tordis Breivik
1987 -
1986 Georg Vik
1985 Olav K Momrak
1984 Knut Bjaadal
1983 Olav Lie Berge
1982 Signe Tveiten
1981 Kjell Audun Ålandsli
1980 Fyresdal Spelemannslag
1979 Hersleb Røhnegård, Johan Bergve
1978 Anne Vik
1977 Gunhild Breivik

Reglar for tildeling av prisen

Revidert 06.01.2016 av utvalet for oppvekst, kultur og omsorg

1. Kulturprisen til Fyresdal kommune kan tildelast personar, lag eller verksemder som på ein særleg måte har utmerka seg innan kulturlivet i Fyresdal. Vedkommande treng ikkje vere busett innan kommunen.

2. Prisen kan gjevast til eldre som ein ærespris – og eller til unge – som ei oppmuntring.

3. Prisen kan haldast tilbake eit år dersom ein ikkje finn verdige kandidatar. Prisen kan og delast dersom ein finn to likeverdige kandidatar same år.

4. Den årlege prisen skal vera ein gåvesjekk på kr. 10 000,- pluss eit innramma diplom, teikna av ein bygdekunstnar frå Fyresdal.

5. Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg (OKO) skal finne fram til kandidaten og bestemme kven som skal ha prisen. Utvalet sin avgjerd er endeleg.