Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturskule - opptak

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

  Kriterium/vilkår

  Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Norsk kulturskoleråd
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

  Lover

  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52