Vi har kor og korps, og ein aktiv kulturskule. 

Det er og mange aktørar som syter for eit mangfald av kulturopplevingar for små og store, til dømes Skeidet, bygdedagen, konsertar, UKM, teater, idrettsarrangement, kunstutstillingar og anna.

Historiske spor om kunsten og kulturen i Fyresdal 

Rosemålinga blomstra i Fyresdal likeins som andre stader i Telemark, med Nikuls Gunnarson Buiene (1789-1852) og Leiv Aslestad (1772-1846), som nokon av dei sterke namna. Mange namngjetne felespelarar, slik som den mest kjende, Petter Veum (1811-1889), var frå Fyresdal. 

Kvinnene har vore flinke til å veve og saume, og den gamle draktskikken i Fyresdal kan måle seg med det beste i Vest-Telemark. Fyresdølane har frå gamalt av vore dyktige handtverkarar.