Køyr til Birtedalen frå FV 355. Fylg skilting til Kvipt Gjestegard. Vegavgift. Turen startar like før Kvipt Gjestegard. Fylg raudmerka gangstig frå garden, langs vatnet og opp Kvipteskar. På toppen gjeng ein til høgre ved skilt der stigen er merka med blått. På fjellkammen før toppen, kan ein finne eit gamalt bjørnehi. Fylg stigen vidare langs fjellryggen å gå ned mot Kvipt på andre sida. 

Lengde og terreng:

  • Total lengde: 5 km
  • Stigning: 280 m
  • Terreng: Bratte parti, middels
  • Gangtid: 3 timar

Sjå ut.no for kart