• Inger Olaug Angell, leiar
  • Gunlag B. Kiland, nestleiar
  • Soknepresten
  • Torhild Sølyst, varamedlem
  • Freddy Brander, representant for dei tilsette
  • Ingebret Gaaren, vararepresentant