Har du eit ledig husvære som du kunne tenke deg å leige ut? 
 
Send gjerne ein e-post til Geir Wæthing på geir.wething@fyresdal.kommune.no med fylgjande informasjon:
 
  • Type bustad – hybel/leilegheit/hus
  • Kor i kommunen husværet er
  • Talet på soverom
  • Om husværet er møblert eller umøblert
  • Om husværet leigast ut inkludert straum og internett
  • Kva dato husværet er ledig ifrå
Spørsmål?
Ta kontakt med Geir Wæthing på 91 56 64 58.