Barneverntenestene i Tinn, Notodden og Hjartdal, Nome og Midt-Telemark og Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark har etablert eit interkommunalt samarbeid og skal nå opprette ressursteam.
 
Ressursteamet skal bistå kommunane med å løyse sine oppgåver når barnevernreforma blir innført i 2022.
 
Interkommunalt ressursteam for barneverntenesta søker:
 
  • Psykolog/psykologspesialist i 100 % stilling
  • Fosterheimsrådgjevar i 100 % stilling
  • 2 miljøterapeutar i 100 % stilling (frå 01.07.2021)  
Målet med ressursteamet er at fleire barn skal få rett til hjelp til rett tid – der dei bur.
 
Søknadsfrist: 02.02.2021.
 
Spørsmål om stillingene rettast til:
 
  • Leiar av barneverntenesta i Notodden og Hjartdal, Tonje Byholt, på telefon 995 67 828
  • Prosjektleiar for barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark, Synnøve Bratland, på telefon 941 69 320
Fullstendig stillingsannonse med link til elektronisk søknadsskjema finn du på nettsida til Notodden kommune.