Fyresdal kommune har i samarbeid med eksternt godkjent firma kontrollert alle leikeapparat ved barnehagen, skulen og samfunnshuset.

Etter kontrollen blei det store leikeapparatet mellom Gimle skule og samfunnshuset stengt grunna sikkerheit. Apparatet er nå demontert og tatt vekk. 

Kultur og oppvekst vil arbeide vidare med framtidige løysingar i 2022.