Det er viktig å komme tidleg i kontakt med logopeden. Dette kan gjeras gjennom helsestasjon, barnehage, skule, vaksenopplæringssenter, sjukehus, PPT og kommuneadministrasjon.

Kva arbeider logopedar med?

 • Språkvanskar hos barn
 • Språkutvikling hos barn med forskjellige syndrom
 • Leppe-, kjeve-, ganespalte
 • Uttalevanskar
 • Dysartri
 • Stamming og løpsk tale
 • Afasi
 • Stemmevanskar
 • Spise- og svelgevanskar
 • Lese- og skrivevanskar
 • Kommunikasjonshjelpemidlar
 • Cochlea implanterte