Mars

 

05. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

10. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

17. Formannskapet - utsett inntil vidare

23. Administrasjonsutvalet (ADMU) - utsett inntil vidare

23. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) - utsett inntil vidare

24. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF) - utsett inntil vidare

24. Fyresdal ungdomsråd - utsett inntil vidare

26. Kommunestyret - flytt og omgjort til digitalt møte 02.04.2020

31. Omstillingsstyret

April

 

02. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO) - utsett inntil vidare

07. Formannskapet - utsett inntil vidare

21. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

21. Fyresdal ungdomsråd

24. Administrasjonsutvalet (ADMU) - digitalt møte

24. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) - digitalt møte

28. Omstillingsstyret

August

 

25. Omstillingsstyret