Januar

 

12. Omstillingsstyret

20. Formannskapet

20. Fellesrådet/Soknerådet

28. Kommunestyret

26. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

August

 

17. Omstillingsstyret

Desember

 

01. Fellesrådet/Soknerådet

06. Ungdomsrådet

08. Formannskapet

16. Kommunestyret