Januar

 

12. Omstillingsstyret

20. Formannskapet

20. Fellesrådet/Soknerådet

28. Kommunestyret

26. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

Februar

 

04. Kontrollutvalet

09. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

10. Administrasjonsutvalet

10. Arbeidsmiljøutvalet

10. Ungdomsrådet

11. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

16. Omstillingsstyret

17. Formannskapet

18. Kommunestyret

Mars

 

03. Fellesrådet/Soknerådet

07. Fellesrådet/Soknerådet

09. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

10. Ungdomsrådet

11. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

17. Formannskapet

23. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

25. Kommunestyret

April

 

13. Omstillingsstyret

14. Formannskapet

14. Ungdomsrådet

15. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

20. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

Mai

 

04. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

05. Administrasjonsutvalet

05. Arbeidsmiljøutvalet

05. Ungdomsrådet

06. Kontrollutvalet

06. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

11. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

12. Formannskapet

18. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

19. Kontrollutvalet

20. Formannskapet

20. Kommunestyret

Juni

 

01. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

01. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

08. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

09. Formannskapet

09. Ungdomsrådet

09. Fellesrådet/Soknerådet

10. Kontrollutvalet

10. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

15. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

15. Omstillingsstyret

17. Kommunestyret

August

 

17. Omstillingsstyret

Desember

 

01. Fellesrådet/Soknerådet

06. Ungdomsrådet

08. Formannskapet

16. Kommunestyret