I Fyresdal kan du nå oppleve ein spennande historie om Moisesberg gruveområde i Fjellgardane som i 1990-åra vart undersøkt av Norsk Bergverks­museum under leiing av forskar Bjørn Ivar Berg. 
 
I området ved gruvene Moberg og Grusen vart det registrert 132 røsk, 20 skjerp, 16 stollar med to luftesjakter og 20 kolgroper. Sidan spora etter gruvedrifta i liten grad var øydelagt, fann ein her eit tilnærma urørt bilete av måten gruvene var drivne på, noko som gjer funna eineståande i europeisk gruvesamanheng.

Frå Fyresdal sentrum køyrer ein fv. 355 nordover til Veum. Ta til venstre på fv. 405 til Fjellgardane (Fjellgardsvegen) og køyr ca. 15 km til Aslestad. Vidare 1,5 km på merka privat veg til parkeringsplass for Moisesberg kulturminne-løype.

Løypa er ca. 3 km tur-retur.

Sjå ut.no for meir informasjon om løypa