Ein kan velje å gå heile løypa (Folkestadbyen + rundløype om Saukro og Bryggjeparken) eller berre ei av sløyfene. 
Heile turen tek i underkant av ein time i alminneleg turtempo. Turen er lett å gå og stiller ikkje særlege krav til fottøy, og den eignar seg godt for både barnefamiliar og eldre. Store delar av løypa er tilgjengeleg for rullestol. 

Parkering og start i Fyresdal sentrum ved bygdetunet Øyskogen.

Vandreguide Moland kulturminneløype