Informasjon om NAV Vest-Telemark gjeldande frå 01.01.2020.

NAV Vest-Telemark har hovudkontor på Dalen og er å finne i Sentrumsbygg, Hotellvegen 42.
Opningstidene er måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00.  
 
  • Fyresdal: NAV er å finne i Fyresdal Næringshage og det er ope torsdag kl. 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtala møte med rettleiar. 
  • Kviteseid: NAV er å finne i kommunehuset og det er ope tysdag og fredag kl. 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtala møte med rettleiar. 
  • Nissedal: NAV er å finne i kommunehuset og det er kun ope etter avtale med rettleiar. 
  • Seljord: NAV er å finne i kommunehuset og det er ope måndag og fredag kl. 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtala møte med rettleiar. 
  • Vinje: NAV er å finne i 2. etasje over Sparebanken og det er ope tysdag og torsdag kl. 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtala møte med rettleiar.

Kontaktinformasjon til NAV

Det er tilgjengeleg PC-ar på biblioteka i alle kommunane der ein kan bruke dei digitale tenestene frå NAV.