NAV Vest-Telemark har fylgjande opningstider:

Frå 02.11.2021 vil kontoret i Fyresdal ha ope for dropp inn kvar tysdag kl. 10.00-14.00. Dei andre dagane er det berre ope for avtalte møte/samtaler.

Kontoret i Tokke har ope for dropp inn kvar måndag og torsdag kl. 10.00-14.00.

Kontora i Kviteseid, Nissedal, Seljord og Vinje har berre ope for avtalte møte/samtaler.

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV, ring 406 16 218.

Statlege tenester:
 
Dersom du har ein fast kontaktperson, kan du skrive til han/ho i din digitale aktivitetsplan eller ringe/sende sms. Du finn informasjon på nav.no og per telefon 55 55 33 33.
Arbeidsgjevarar brukar nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36.
 
Markedskontaktar:
 
Fyresdal, Tokke og Vinje
Anne Marie Åsheim
Mobil: 960 11 238
 
Seljord, Kviteseid og Nissedal
Tore Dag Lid
Mobil: 412 23 954
 
IA–rådgjevar
Olav Aalandslid
Mobil: 994 49 230'
 
Fyresdal - statlege ytingar:
 
Sissel H. Husstøyl
Mobil: 412 29 469 

Viviana Burgos
Mobil: 409 14 647

Åse Wrålid
Mobil: 412 83 592 

Kurt Wrålid
Mobil: 904 18 138