Dersom du skulle ha behov for nødhjelp - nødbustad og bustøtte - finn du søknadsskjema for dette i ei hylle utanfor NAV-kontoret. Fyll ut skjemaet, legg det i ein konvolutt og lever det i sentralbordet til Fyresdal kommune.

Du kan også kontakte NAV på telefon 55 55 33 33. Tast innvalg for kommunale tenester og spør etter vakttelefon for NAV Vest-Telemark.