Tor Gunnar Austjord er tilsett i ei 3-årig prosjektstilling som dagleg leiar for Omstilling Fyresdal.

Han tek til i stillinga 01.09.2020.

Velkomen til Fyresdal kommune!