Vest Telemark Brannvesen melder om nye rutiner for varsling av feiing og branntilsyn.

Les meir på plakata under eller på vesttelemarkbrannvesen.no.

Info om feievarsel 2022