Det er nå fleire saker ute på høyring i Fyresdal kommune.

Desse er:

  • Lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn
  • Reguleringsplan for Nedre Griddalen Sundodden
  • Reguleringsplan for Roskoglia hyttefelt

Du finn meir informasjon om alle sakene her