Ynskjer du som skogeigar ny og betre kunnskap og oversikt over din eigen skog? Då har du sjansen no!

Det er 15 år sidan førre takst i Fyresdal, og data om skogen er gamle. Ny teknologi, moderne metodar, og god med-finansiering, gjev deg som skogeigar eit framtidsretta produkt til ein svært god pris. Ta kontakt med skogbruksjef Aslak Momrak-Haugan (950 81 325) for utfyllande informasjon – hugs bestillingsfristen 25. juni!

Sjå informasjonsbrosjyre Fyresdal, Tokke og Vinje.

Bestilling kan du også gjere her.

Skogbruksplan - plankart