Om utbruddet 

Eit hittil ukjent coronavirus (koronavirus) har forårsaka eit pågåande utbrot av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet starta i desember 2019, og viruset blei identifisert av kinesiske helsemyndigheiter 7. januar 2020.

Risiko for smitte til Noreg

Verdens helseorganisasjon og det europeiske smittevernbyrået ECDC vurderer at ytterlegare global spreiing er sannsynleg, med størst risiko i landa med mest direktekontakt med Wuhan (det vil seie land i Asia), men også i verda for øvrig, inkludert Europa. Med god etterleving av smitteførebyggjande tiltak, spesielt i helsetenesten, vil risikoen for stor smittespreiing kunne reduserast. Dersom vi får tilfelle av smitte i Noreg, vil norske helsemyndigheiter offentliggjere informasjon om det. Foreløpig har ingen fått påvist dette viruset i Noreg.

På nettsida til Folkehelseinstituttet finn du mellom anna informasjon om fylgjande:

Om viruset

Førebyggje smitte med coronavirus

Førebyggjing på reise til land og område med utbrot

Besøk av personar som har vore i område med smitte eller som har vore i kontakt med smitta

Bør ein bruke munnbind?

Sjukdommen og symptom

Inkubasjonstid

Når bør ein søke legehjelp?

Råd til norske borgarar i Kina

Kva skjer dersom vi får smitte i Noreg?

Import av varer og mottak av pakker frå Kina

Tiltak på flyplassar og andre innreisepunkt

Kva gjer Folkehelseinstituttet?

Vaner som forebygger smitte