Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for straumstøtteordninga for frivillige organisasjonar. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil overta forvaltninga av ordninga. 

Les meir på regjeringen.no:

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

og lottstift.no:

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner