I medhald av kommunelova § 14-3 er økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 nå offentleggjort. 

Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 16. desember 2021.