Saker til høyring per 19.02.2021:

  • Søknad om to nye konsesjoner for matfiskproduksjon av røye på to nye lokaliteter i Fyresvatn i Fyresdal kommune. Les meir her
  • Kommunal planstrategi 2021–2024. Les meir her.
  • Varsel om igangsetting av detaljregulering for Molandsmoen industri- og friluftsområde. Les meir her.