Vinje kommune, Seljord kommune, Nissedal kommune, Fyresdal kommune, Kviteseid kommune og Tokke kommune har utarbeidd planprogram for ein felles interkommunal klimaplan.
Det er vedteke at planprogrammet skal ut på høyring og offentleg ettersyn i alle kommunane som er med i prosjektet.

Alle innspel kan de sende til post@seljord.kommune.no innan høyringsfristen 23.11.2020.

Planprogram for felles klimaplan for Vest-Telemarkkommunane

Referansegruppa for felles klimaplan for Vest-Telemark:

I rådsmøtet 15. oktober 2019 vart det semje om at kvar enkelt kommune kom med forslag om ein eller to representantar. Den enkelte kommune vurderte om representanten(ane) vart vald administrativt eller politisk.

Arbeidsgruppa har slik samansetjing:

  • Elin Skålid, landbruksrådgjevar i Fyresdal kommune
  • Tarjei Gjelstad, fagleiar samfunnsutvikling og teknisk drift i Kviteseid kommune
  • Egil Jøsendal, MDG-politikar i Kviteseid kommune
  • Marianne Vrålstad, miljørådgjevar i IATA- renovasjonsselskapet i Nissedal
  • Torunn Raftevold Rue, natur- og miljørådgjevar i Seljord kommune
  • Benedikte Nes, varaordførar (MDG) i Tokke kommune
  • Per Wraa, skog- og utmarksrådgjevar i Tokke kommune
  • Øyvind Myhren Tjøstheim, arealplanleggar i Vinje kommune (sluttar i Vinje 14. september 2020)
  • Johannes Rindal, utviklingsleiar i Vest-Telemarkrådet
  • Anne Aasmundtveit, regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet