Møteplanen for 2021 er nå klar og lagt ut på heimesida.

Omstillingsstyret er fyrst ut tysdag 12. januar, og så fylgjer desse etter: 
Formannskapet og Fellesrådet/Soknerådet den 20. januar, Kommunestyret den 28. januar, og Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF) den 26. januar.

Sjå heile møteplanen her.