Kontrollutval:

Medlem: 

  • Edvard Nesland, leiar
  • Marini van Terheijden, nestleiar
  • Olav Gisle Noraberg
  • Berit Gulbrandsen
  • Øyvind Kile

Varamedlem:

  1. Lars Torstein Momrak
  2. May Britt Festervoll
  3. Lars Erik Gangsei

For oversikt over medlemer i dei andra utvala våre, sjå eInnsyn: