Kommunestyre 2019-2023

Medlemer Arbeiderpartiet

 • Erik Skjervagen
 • Elise Lauvrak
 • Nils Kristian Moe
 • Nils Vidar Pettersen
 • Torleiv Hvistendahl
 • Liv Nærum
 • Øyvind Kile
 • Ingunn Lauvrak
 • Rita Tuften Metveit

Varamedlemer Arbeiderpartiet

 • Gunn Marit Aslestad
 • Karl Rune Hansen
 • Marit Nygård Dale
 • Klara Rydland
 • Peter Gruszewski
 • John Kristian Lukassen
 • Aud Kristin Syvertsen Lukassen
 • Thorstein Wøllestad
 • Jan Ståle Knudsen

Medlemer Senterpartiet

 • Kjell Sverre Thoresen
 • Olav Fjellheim Kvipt
 • Anders Bergsland
 • Saamund Gjersund
 • Anne Snarteland
 • Ketil Kiland

Varamedlemer Senterpartiet

 • Svein Olaf Slyngstad
 • Pål Kjetil Kiland
 • Kristin Libjå
 • Janne Lunden Teksle
 • Arne Dag Lassemo
 • May Britt Bjaaland Festervoll
 • Tone Susanne Kvasjord
 • Lars Egil Libjå
 • Olav Bergland Haug

Medlemer Høgre

 • Tor Bendik Midtgarden
 • Evy Katrin Aamlid

Varamedlemer Høgre

 • Tarjei Aamlid
 • Tor Skræi
 • Olav Kjetil Greivstad
 • Lars Erik Gangsei
 • Inge Aamlid

Formannskap 2019–2023

Medlemer:

 • Erik Skjervagen, AP
 • Elise Lauvrak, AP
 • Nils Kristian Moe, AP
 • Kjell Sverre Thoresen, SP
 • Anne Snarteland, SP

Varamedlemer:

 • Nils Vidar Pettersen, AP
 • Torleiv Hvistendahl, AP
 • Liv Nærum, AP
 • Anders Bergsland, SP
 • Olav Fjellheim Kvipt, SP
 • Saamund Gjersund, SP
 • Ketil O. Kiland, SP

Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 2019–2023

Medlemer:

 • Torleiv Hvistendahl, leiar, AP
 • Ingunn Lauvrak, nestleiar, AP
 • Rita T. Metveit, AP
 • Olav Fjellheim Kvipt, SP
 • Evy Katrin Aamlid, H

Varamedlemer:

 • Klara Rydland, AP
 • Gunn Marit Aslestad, AP
 • Øyvind Kile, AP
 • Janne L. Teksle, SP
 • Svein Slyngstad, SP
 • Tarjei Aamlid, H
 • Jon Markus Gjersund, H

Hovudutval for plan og miljø 2019–2023

Medlemer:

 • Liv Nærum, leiar, AP
 • Øyvind Kile, nestleiar, AP
 • Karl Rune Hansen, AP
 • Ketil O. Kiland, SP
 • Kristin Libjå, SP

Varamedlemer:

 • Gunn Marit Aslestad, AP
 • Klara Rydland, AP
 • Torleiv Hvistendahl, AP
 • Pål Kjetil Kiland, SP
 • Tone Susanne Kvasjord, SP
 • Arne Dag Lassemo, SP

Administrasjonsutval 2019–2023

Medlemer:

 • Nils Vidar Pettersen, leiar, AP
 • Kjell Sverre Thoresen, nestleiar, SP
 • Anne Serine Nærum, AP
 • Stine T. Metveit, Fagforbundet
 • Tone Austjord, Utdanningsforbundet

Varamedlemer:

 • Erik Skjervagen, AP
 • Elise Lauvrak, AP
 • Kristin Libjå, SP
 • Saamund Gjersund, SP
 • Gerda Zondag, Fagforbundet
 • Delta
 • Fagforbundet

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 2019–2023

Medlemer:

 • Berit Gulbrandsen, pensjonistlaget
 • Thor Storerud, pensjonistlaget
 • Bjørg Tordis Breivik, SAFO
 • Ingunn V. Holmegård, FFO
 • Rita Metveit, AP

Vara:

 • Helen Optjernsberget
 • Inge Homme
 • Karin M. Bergland
 • Aud S. Lukassen
 • Torleiv Hvistendahl AP

Kontrollutval 2019–2023

Medlemer:

 • Tor Bendik Midtgarden, leiar, H
 • Olav Gisle Noraberg, nestleiar, AP
 • Per Helge Seltveit, SP
 • Berit Gulbrandsen, AP
 • Astrid Jupskås, uavhengig

Varamedlemer:

 • Thorstein Wøllestad, AP
 • May Britt Bjaaland Festervoll, SP
 • Lars Erik Gangsei, H

Omstillingsprogrammet – styre 2019–2023

Medlemer:

 • Erik Skjervagen, leiar, AP
 • Elise Lauvrak, AP
 • Aslak Momrak, Fyresdal Næringsorganisasjon
 • Linda Aas, Fyresdal Næringsorganisasjon
 • Thomas Rekvik, Landbruksnæringa

Varamedlem med møteplikt og talerett:

 • Kjell Sverre Thoresen, SP

Fyresdal Ungdomsråd

Fyresdal ungdomsråd for perioden 2020–2021

Faste medlemer:

 • Rena Marie Gustavsson - 1. vgs.
 • Knut Ausjore Heistad - 10. trinn
 • Kristian Taraldlien Hopland - 10. trinn
 • Sigrid Veum - 10. trinn
 • Thea Veum - 2. vgs.

Varamedlemer:

 1. Yngve Aamlid - 10. trinn
 2. Ask Dyrland Valseth - 9. trinn
 3. Ingrid Lauvrak Skeimo - 8. trinn