Inntil 2 punkt eller 100 m. grenselengde 1300,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m. grenselengde 150,-