Betalingssatsar 2020 2021
Inntil 2 punkt eller 100 m. grenselengde 1300,- 1300,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m. grenselengde 150,- 150,-