Kl. 08.00:

Flaggheising ved samfunnshuset og Gimle skule

Kl. 12.00:

Gudsteneste i Moland kyrkje

Kl. 13.00:

Folketog: Moland kyrkje – POS – samfunnshuset

Etter folketoget:

  • Leikar for små og store på skuleplassen
  • Matsal på samfunnshuset og frå kiosk (meny: lapskaus og rjomegraut)

Kl. 16.00:

Folkefest på samfunnshuset:

  • Fyresdal Musikkorps spelar
  • Underhaldning av 6. klasse
  • Tale for dagen ved Eilev Erikstein
  • Bygdekoret syng
  • Ev. utdeling av kulturpris og idrettsstipend
  • Video for borna på diskoromet
  • Allsong

Inngangspengar folkefest:
Vaksne kr 100
Born (t.o.m. 10. klasse) gratis

VELKOMEN!